KONTO OTWIERAMY I AUDIOBOOKÓW ZA DARMO SŁUCHAMY!

Otwórz konto, aktywnie z niego korzystaj, zgarnij nawet 350 zł
i wybierz darmowy audiobook z legimi

Promocja „Bankowo zasłuchani" organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 14.12.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego2 z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Możesz to zrobić do 14.12.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto

Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 27.12.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Bankowo zasłuchani” można dokonać od dnia 25.11.2020 r. do osiągnięcia 2000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 14.12.2020 r.

2Pojęcia zapisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie promocji "Bankowo zasłuchani"

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Bankowo zasłuchani” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nawet 350 zł oraz ebook/audiobook w serwisie Legimi?

Przed Tobą 4 warunki, które należy spełnić:

Do 27 grudnia 2020 r. otwórz Konto oraz nadaj PIN do karty. Otrzymasz wówczas Kod promocyjny Legimi, umożliwiający skorzystanie z jednego wybranego ebooka/audiobooka w styczniu 2021 r.legimi

Wykonaj w styczniu 2021 r. min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą oraz min. 1 Przelew w GOonline lub w aplikacji mobilnej GOmobile, a w lutym 2021 r. otrzymasz 100 zł.

Zrób w lutym 2021 r. min. 4 Przelewy w GOonline lub w aplikacji mobilnej GOmobile, a w marcu 2021 r. otrzymasz 100 zł.

Zrób w marcu 2021 r. min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą oraz zapewnij Wpływy na min. 1000 zł, a w kwietniu 2021 r. otrzymasz 150 zł.

Ebooki/audiobooki dostępne w ramach promocji możesz sprawdzić tutaj:

Do 18 lutego 2021 r. Laureaci Drugiej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu zasluchani@bnpparibasplus.pl) z instrukcją uzupełnienia numeru konta, na które wpłacimy nagrody.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Teraz częściej jesteśmy w domu, ale coraz bardziej będziemy otwierać się na Świat poza nim.

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Kliknij link do wniosku o otwarcie konta, wybierz sposób otwarcia konta Online, a następnie pobierz aplikację mobilną GOmobile.

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć też przez Internet

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie partnera Banku Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz w umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Bankowo zasłuchani”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, do którego wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę, konieczne jest zarejestrowanie się na stronie zasluchani.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Bankowo zasłuchani”.

Napisz do Organizatora Promocji „Bankowo zasłuchani”: zasluchani@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej adresu e-mail, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Bankowo zasłuchani” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Bankowo zasłuchani” jest Hagen Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 60 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: zasluchani@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Bankowo zasłuchani”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie zasluchani.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Hagen Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Bankowo zasłuchani” trwa do osiągnięcia 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 14.12.2020 r.

Otrzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości 385 zł w ramach Promocji „Bankowo zasłuchani” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody w formie kodu promocyjnego Legimi należy łącznie:

I. dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie zasluchani.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 25.11.2020 r. do osiągnięcia liczby 2000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 14.12.2020 r.;

II. w terminie od 25.11.2020 r. do 14.12.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej rachunków bankowych, Karty oraz elektronicznych kanałów dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Bankowo zasłuchani” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 27.12.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i nadać PIN do Karty.

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody w wysokości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W styczniu 2021 r. łącznie:
-wykonać min. 3 Transakcje bezgotówkowe Kartą oraz
- wykonać min. 1 Przelew za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile).

3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody w wysokości 100 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. W lutym 2021 r. wykonać:
- min. 4 Przelewy za pomocą Bankowości elektronicznej (GOonline lub Aplikacja mobilna GOmobile).

3. W celu uzyskania Czwartej nagrody w wysokości 150 zł należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Trzeciej nagrody;

II. W marcu 2021 r. łącznie:
- wykonać min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą,
- otrzymać Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej w dniu składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Bankowo zasłuchani”, jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!